برگزاری کارگاه آموزشی روش مقاله‌نویسی فارسی و انگلیسی، ISI و ISC توسط باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

کارگاه آموزشی روش مقاله‌نویسی به زبان‌های فارسی و انگلیسی، ISI و ISC براساس برنامه‌های مصوب باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد تبریز و شرکت اعضای فعال این باشگاه برگزار شد.

این کارگاه با تدریس دکتر شهرام حنیفیان عضو هیات علمی و و رئیس اداره علم‌سنجی واحد تبریز به مدت ۱۲ ساعت برگزار شد و بعد از ارزیابی، به شرکت‌کنندگان در کارگاه گواهی پایان دوره اعطا شد.

محمد منادی رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد تبریز نیز با گرامیداشت اعیاد شعبانیه، اهداف برگزازی این کارگاه را برای شرکت کنندگان تشریح کرد و گفت: «یکی از رسالت‌های اصلی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان حمایت از دانشجویان و توجه به رشد و شکوفایی استعدادهای نهفته این آنان در دانشگاه است و در این راستا باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان این واحد در زمینه تقویت و ارتقای علمی آنان این کارگاه را برگزار کرد.»

کارگاه آموزشی روش مقاله‌ویسی به زبان‌های فارسی و انگلیسی، ISI و ISC 11 و ۱۲ اردیبهشت در سالن پروین اعتصامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز برگزار شد.

تاریخ ارسال : ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

عدم ارائه تسهیلات به مقالات زیر

تاریخ ارسال : ۱۴ اسفند ۱۳۹۵

دسترسی به فرمها

تاریخ ارسال : ۱۴ اسفند ۱۳۹۵

مقاله hot paper عضو باشگاه تبریز

مقاله ISI.WOS  آقای دکتر نیما جعفری نویمی پور عضو باشگاه تبریز بعنوان hot paper مقاله داغ ELSEVIER  انتخاب گردید. این افتخار را به ایشان و اعضای فعال باشگاه تبریک میگوییم

عنوان مقاله:A model for assessing the impact of e-learning systems on employees’ satisfaction

عنوان مجله: Computers in Human Behavior

تاریخ ارسال : ۲۹ دی ۱۳۹۵