عضو محترم باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان جهت شرکت در فرایند انتخاب اعضای برتر باشگاه در سال جاری، لازم است کلیه مدارک و مستندات مربوط به تولیدات علمی و پژوهشی خود را حداکثر تا تاریخ ۱۷/۸/۹۶ به دفتر باشگاه تحویل دهند.

 

کلمات کلیدی :
  • تاریخ ارسال : ۱۵ آبان ۱۳۹۶
  • |
  • نوشته شده توسط : روابط عمومی باشگاه پژوهشگران